top of page

„Zdążyć przed Panem Bogiem”

 

Choroba

Atrezja tętnicy płucnej z ubytkiem międzykomorowym i krążeniem obocznym MAPCA's, nadciśnienie płucne.

Cel zbiórki

Ratująca życie operacja serca u prof. Hanleya w Stanford (USA)

Wsparcie od stycznia 2021 r.

Poznaj historię Olka z Katowic

Olek urodził się 1 października 2018 r. z krytyczną wadą serca i płuc. Pierwsze dni życia spędził na OIOM-ie z powodu niewydolności obu narządów. Miesiąc później jego serduszko przestało bić. Po reanimacji lekarze dali dziecku 30% szans na przeżycie a rodzicom przekazali, by pożegnali się z synem…

 

 

Olek jednak walczył dalej. Chłopiec przeszedł 2 operacje na otwartym sercu. Nie wyleczyły one jednak serduszka, jego stan nadal się pogarsza. Naczynia krwionośne zamiast rosnąć, zaczęły zanikać. Spowodowało to poważne niedotlenienie organizmu, stając się zagrożeniem dla życia.

Przy skomplikowanej wadzie serca i nadciśnieniu płucnym nie udało się znaleźć lekarza w Europie, który podjąłby się leczenia serduszka Olka. Nadzieję i w tym przypadku przyniósł dr Frank Hanley z kliniki w Stanford, specjalista od trudnych przypadków w światowej kardiochirurgii dziecięcej. Dr Hanley dokona chirurgicznej rekonstrukcji maleńkich tętniczek płucnych.

 

Operacja serduszka Olka musi się odbyć jak najszybciej. Nie ma możliwości przesuwania jej w terminie, ponieważ życie dziecka jest zagrożone.

 

Do zebrania jest spora kwota. Musimy zdążyć uratować małe serduszko!

update-upgrade-renew-free-image-on-pixab

22 kwietnia 2021

Zakończenie zbiórki na operację serca w USA.

bottom of page