top of page

CHARYTATYWNA 
PARADA RADIOWOZÓW AMERYKAŃSKICH

Zapraszamy właścicieli radiowozów policji amerykańskiej do współpracy przy nagraniu materiału do wideoklipu charytatywnego.

Nagranie odbędzie się 3 października b.r. Warszawie w godz. 15.00-16.00 podczas przejazdu 
trasą:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYŚWIETL W MAPACH GOOGLE

(czekamy na akceptację Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, więc trasa może się lekko zmienić).


Wideoklip zostanie nagrany na rzecz pomocy 7-miesięcznej Oleńce ze śmiertelnie chorym sercem. 
Oleńka mieszka z rodzicami i trojgiem starszych braci we wsi liczącej 100 mieszańców. Lekarze europejscy nie podjęli się leczenia jej serca. Amerykańska klinika wyceniła operację ratującą życie Oleńki na 7 mln złotych. Razem możemy uratować to małe dziecko.
https://www.siepomaga.pl/ola-dzienniak

Serdecznie zapraszamy do udziału w Paradzie wszystkich, którzy chcą pomóc!

Aby wziąć udział w Paradzie należy zapoznać się z poniższym Regulaminem i wysłać zgłoszenie pod adres:

kontakt@roll4you.org

REGULAMIN WYDARZENIA
CHARYTATYWNA PARADA RADIOWOZÓW AMERYKAŃSKICH 
Warszawa 03.10.20

 

1.    ORGANIZATOR

Organizatorem Wydarzenia jest Stowarzyszenie Charytatywne Roll4You z siedzibą w Warszawie przy ul.  Biały Kamień 1/42, www.roll4you.org, tel. +48 726 618 994.

2.    WYDARZENIE

 • Czas: 3 października 2020, godz. 15.00-16.00

 • Trasa przejazdu:

Start i meta – Błonia Stadionu Narodowego, Aleja Zieleniecka 1, 03-901 Warszawa.

Link do trasy: WYŚWIETL W MAPACH GOOGLE

 • Cel: Nagranie materiału filmowego do wideoklipu charytatywnego w trakcie przejazdu radiowozów amerykańskich ulicami stolicy - na rzecz 7- miesięcznej Oli ze śmiertelną wadą serca: https://www.siepomaga.pl/ola-dzienniak

3.    ZGŁOSZENIA

 • Organizator przyjmuje 10 zgłoszeń na poprawnie wypełnionych formularzach zgłoszeniowych, spełniających wymagania i przesłanych na adres: kontakt@roll4you.org. Formularze są do pobrania e-mailem u Organizatora i dostępne na stronie www.roll4you.org

 • W przejeździe biorą udział wyłącznie auta spełniające kryteria i zakwalifikowane przez Organizatora na potrzebę nagrania filmowego.

 • Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia, jeśli będzie niepełne, nieczytelne lub jeśli auto nie będzie pasowało do koncepcji nagrywanego materiału.

 • Udział w przejeździe jest nieodpłatny. Udział w nagraniu materiału jest charytatywny i wiąże się z brakiem wynagrodzenia. W ramach podziękowania Organizator zobowiązuje się do prezentacji aut w swoich mediach: FB i na stronie www.roll4you.org

 

4.    UCZESTNICY

 • Zgłaszając udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza znajomość Regulaminu i zobowiązuje się bez zastrzeżeń do jego przestrzegania. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora.

 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań od Organizatora za straty wynikłe w czasie trwania Wydarzenia.

 • Uczestnik Wydarzenia musi posiadać prawo jazdy kategorii B. W jego obowiązku jest poruszanie się po drodze zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

 • Uczestnik poruszający się w kolumnie ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia wynikające z ruchu jego pojazdu.

 • Uczestnik Wydarzenia porusza się według ustalonej trasy przejazdu w kolumnie za pojazdem prowadzącym, bez możliwości jego wyprzedzenia. W szyku i z prędkością ustaloną przez Organizatora.

 • Uczestnicy Wydarzenia zobowiązują się użyć sygnałów świetlnych i dźwiękowych wyłącznie na odcinku trasy wskazanym przez Wydział Ruchu Drogowego.


5.    AUTA

 • W Wydarzeniu udział biorą dobrze zachowane radiowozy policji amerykańskiej.

 • Dopuszcza się udział samochodów osobowych w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym na bazie podwozia samochodu osobowego, posiadających ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP.

6.    UBEZPIECZENIE

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do aut, jak również spowodowanych przez nie szkód w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 

 

7.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wynikających z ograniczeń prawnych, pogodowych czy koniecznych zmianach organizacyjnych zostanie umieszczona informacja w Wydarzeniu na FB.


Dodatkowe pytania w sprawie Wydarzenia należy kierować: 
Mailowo: kontakt@roll4you.org lub telefonicznie do organizatorów:
Agnieszka - +48 726 618 994 
Michał - +48 694 773 946
W dniu wydarzenia również: Rafał - +48 662 125 487

bottom of page